Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Tο Τμήμα ανακοινώνει ότι ο χρόνος καταχώρισης των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων παρατείνεται μέχρι τις 31.07.2022.


The Department of Registrar reported that the submission of the Real Beneficial Owners’ (UBO) data is extended until 31.07.2022. Therefore, all legal entities and legal persons registered in Cyprus must submit their relevant information to the system by 31st July 2022.