Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα εκδοθεί διάταγμα όπου, η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης Ατόμου (Μισθωτού, Συνταξιούχου και Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς λογαριασμούς), καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), για το φορολογικό έτος 2021, θα παρατείνεται μέχρι την 31 η Αυγούστου, 2022 και ώρα 23:59.


The Tax Department informs that the date of submission of the tax return of an Individual (Employee, Pensioner and Self-Employed without accounts), as well as the deadline for the payment of the tax due in Income tax return (self-taxation), for tax year 2021, will be extended until August 31, 2022 at 11:59 p.m.