Πληρωμές Φ.Π.Α. – Μετάβαση από το TAXISnet στο Tax For All – VAT payments – Switch from TAXISnet to Tax For All

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από τις 27 Μαρτίου 2023 όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA) χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τρόπους:
 πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα,
 πληρωμή μέσω Εμπορικών Τραπεζών ,είτε με Internet Banking είτε στα ταμεία των Τραπεζών που προσφέρουν την υπηρεσία αυτή

Από τις 27 Μαρτίου 2023:
 Ο κώδικας αναφοράς πληρωμής για την κάθε οφειλή θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA.
 Για τις πληρωμές στα ταμεία Τραπεζών απαιτείται η εκτύπωση του νέου
δελτίου πληρωμής το οποίο διατίθεται και αυτό αποκλειστικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA.
 Καταργούνται όλα τα υφιστάμενα έντυπα καθώς και οι υφιστάμενοι κωδικοί πληρωμής Φ.Π.Α. και VIES.

Λόγω της μεταβατικής περιόδου στο νέο σύστημα Tax For All (TFA), συνιστάται όπως oι φορολογούμενοι πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους με τους υφιστάμενους κωδικούς πληρωμής οφειλών Φ.Π.Α. και VIES μέχρι την 16η Μαρτίου 2023.


The Tax Department announces that, from March 27, 2023, all payments made through the Tax For All (TFA) Taxpayer Portal using the following methods:
 payment by credit / debit card,
 payment through Commercial Banks, either with Internet Banking or at the counters of the Banks that offer this service

From March 27, 2023:
 The payment reference code for each taxes will be available exclusively through the TFA Taxpayer Portal.
 For payments at Bank cashiers, the printing of the new one
payment slip which is also available exclusively through the TFA Taxpayer Portal.
 All existing forms as well as existing VAT payment codes are abolished. and VIES.

Due to the transition period to the new Tax For All (TFA) system, it is recommended that taxpayers make their payments with their existing VAT payment codes and VIES until March 16, 2023.