Τμήμα Φορολογίας

Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 184/20223). υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το […]

Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023 Read More »

Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη από 1η Νοεμβρίου 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 ενέκρινε την έκδοση Διατάγματος για τροποποίηση της περί Φ.Π.Α. Νομοθεσίας, ώστε να επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραδόσεις ορισμένων βασικών ειδών από 1 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 30 Απριλίου 2024 ως ακολούθως: 1. Ψωμί: όλα τα είδη ψωμιού φρέσκο ή κατεψυγμένο

Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη από 1η Νοεμβρίου 2023 Read More »

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TFA-Tax For All – TFA PLATFORM-Tax For All

Το TFA-Tax For All είναι το Ενιαίο Σύστημα Φορολογικής Διαχείρισης του Τμήματος Φορολογίας το οποίο θα αντικαταστήσει υφιστάμενα μηχανογραφικά συστήματα.To Tax For All θα εξυπηρετεί ηλεκτρονικά το φορολογούμενο πολίτη ή/και τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο, μέσω του TFA online. Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια. Το κάθε στάδιο αφορά διαφορετικά είδη φόρων και λειτουργίες TFA-Tax For All is the Integrated Tax Administration

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TFA-Tax For All – TFA PLATFORM-Tax For All Read More »

Πληρωμές Φ.Π.Α. – Μετάβαση από το TAXISnet στο Tax For All – VAT payments – Switch from TAXISnet to Tax For All

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από τις 27 Μαρτίου 2023 όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA) χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τρόπους: πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα, πληρωμή μέσω Εμπορικών Τραπεζών ,είτε με Internet Banking είτε στα ταμεία των Τραπεζών που προσφέρουν την υπηρεσία αυτή Από τις 27 Μαρτίου

Πληρωμές Φ.Π.Α. – Μετάβαση από το TAXISnet στο Tax For All – VAT payments – Switch from TAXISnet to Tax For All Read More »

Παράταση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. – Extension of Submission of VAT Returns

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 27 Μαρτίου 2023 όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις για σκοπούς Φ.Π.Α. θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά και μόνο, μέσω του Τax For All – TFA. Για την διευκόλυνση των χρηστών στο μεταβατικό αυτό στάδιο το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Φ.Π.Α. κανονικό καθεστώς ως ακολούθως: Φορολογική

Παράταση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. – Extension of Submission of VAT Returns Read More »

Job Opening

Job Position: Junior Accountant Job Description: The successful candidate will be responsible for the accounting function of our Corporateclients and handling all financial information in a complete, accurate and timely manner.More specifically, the successful candidate will be responsible for inputting accountingentries in our accounting software , balancing accounts (double entries),handling TAX/VAT matters as well as

Job Opening Read More »

Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα εκδοθεί διάταγμα όπου, η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης Ατόμου (Μισθωτού, Συνταξιούχου και Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς λογαριασμούς), καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), για το φορολογικό έτος 2021, θα παρατείνεται μέχρι την 31

Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021 Read More »

Corporate tax return

The Cyprus parliament voted the extension of the submission for the annual corporate tax return (IR4) deadline for 2020, extending it to 31 July 2022. Η βουλή ενέκρινε την παράταση υποβολής των ετήσιων εταιρικών φορολογικών δηλώσεων (IR4) για το 2020, επεκτείνοντάς την μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022 Contact us for any assistance that you may

Corporate tax return Read More »

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Tο Τμήμα ανακοινώνει ότι ο χρόνος καταχώρισης των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων παρατείνεται μέχρι τις 31.07.2022. The Department of Registrar reported that the submission of the Real Beneficial Owners’ (UBO) data is extended until 31.07.2022. Therefore, all legal entities and legal persons registered in Cyprus must submit their

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων Read More »

Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς για το έτος 2019

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Διάταγμα του 2021 (ΚΔΠ 394/2021) , η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ 4), και της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό Έτος 2019, παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59. The Tax Department informs

Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς για το έτος 2019 Read More »